Antalya Muratpaşa'da 2+1 Daire İcradan Satılık

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/1016 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Antalya Muratpaşa'da 2+1 Daire İcradan Satılık

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Antalya İl, Muratpaşa İlçe, Zerdalilik Mahalle/Köy, 62 Ada, 208 Parsel, 1.339,00 Yüzölçümlü Arsa nitelikli taşınmaz 167/4017 hisse oranında borçlu adına kayıtlıdır.. Borçlunun hissedarı bulunduğu davaya konu taşınmaz inşaat halinde ve inşaat imalat çalışmalarının devam etmektedir. Parsel üzerinde A ve B bloklardan ibaret inşaat halinde iki adet yapı bulunmaktadır. A ve B blokların altında yer alan sığınak ve otoparktan oluşan bodrum kat her iki bloğun altını kapsamaktadır. A bloğun bodrum, zemin 1., 2. ve 3. katların betonarme karkas imalatı tamamlanmıştır. Davacının arsa hissedarı olarak müteahhitle yapmış oldukları kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince hissesine A bloğun 1. kat, 8 nolu kuzey - batı cepheli dairesi tam hisse olarak isabet etmişolup mesken 2 oda 1 salon, mutfak, banyo, antre ve bir adet balkondan ibaret olup, toplam 94,00 m2 alanlıdır.
Adresi : Zerdalilik Mahallesi Cebesoy CaddesiMuratpaşa / ANTALYA
Yüzölçümü : 1.339,00 m2
Hissesi: 167/4017
İmar Durumu: İsteğe Bağlı Ticaret ve Konut Alanı, Ayrık Nizam, TAKS= 0,25 KAKS / EMSAL: 1,0 Subasman Kodu = 2,50 Kat Adedi (Dört) , Yan Bahçe 3.00 m. Ön Bahçe çekme mesafesi: 5,00 m. planlı
Kıymeti : 2.953.556,36 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: "Diğer (Konusu:MURATPAŞA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 06/6/2022 TARİH E.15618 sayılı yazısı ile Muratpaşa İlçesi 62 ada 176 parsele ait yapı ruhsatları; ilgilisinin 31/05/2022 tarih11184 sayılı dilekçesine istinaden iptal edilmiştir."ı - "Tamamında/........hissesindekat karşılığı inşaat hakkı vardır." şerhi - "Aile konutudur." şerhi ve Muhtelif dosyalardar ipotek ve haciz şerhi vardır.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 14:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/03/2024 - 14:25

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/04/2024 - 14:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/04/2024 - 14:25